[Translate to Polnisch:] Beim dem Foto handelt es sich um eine Grafik. Drei Frauen und zwei Männer stehen als Schattenriss in grellen Farben gehüllt vor einer angedeuteten Monitorwand. Diese ist in Form einer Bleistiftzeichnung ausgeführt. Darauf abgebildet sind Portraitfotos von Menschen. Sie scheinen aus ganz verschiedenen Ländern und ganz verschiedenen sozialen Bezügen zu kommen. Ein bunter Querschnitt der Gesellschaft.

Uczciwa integracja

Jak działa rynek pracy w Niemczech? Jakie prawa przysługują mi jako pracownikowi?

Integracja imigrantów na rynku pracy ma ogromne znaczenie. Nie chodzi tu jedynie o pytanie, w jaki sposób można łatwo znaleźć pracę zarobkową, lecz również o odpowiednie warunki pracy.

Uchodźcy i obywatele państw trzecich zatrudniani są bardzo często na warunkach gorszych niż standardy płacowe, pracują niezgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi czasu pracy lub są dotknięci innymi formami wyzysku. Jest to spowodowane chociażby lukami w informacjach odnośnie ich praw na niemieckim rynku pracy.

Dotychczas nieobecna jest jednolita struktura informacyjna na temat minimalnych standardów na niemieckim rynku pracy oraz prawa pracy dla uchodźców i obywateli państw trzecich. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych) zareagowało na tą sytuację inicjując program „Uczciwa integracja”, który jest realizowany za pośrednictwem programu wsparcia sieci IQ.

„Uczciwa integracja” jest ofertą usługi doradczej, której celem jest stworzenie ogólnokrajowej struktury doradczej odnośnie standardów na niemieckim rynku pracy.

Konsultacje są bezpłatne i poufne.

Osoba do kontaktu w sprawie konsultacji