[Translate to Bulgarisch:] Beim dem Foto handelt es sich um eine Grafik. Drei Frauen und zwei Männer stehen als Schattenriss in grellen Farben gehüllt vor einer angedeuteten Monitorwand. Diese ist in Form einer Bleistiftzeichnung ausgeführt. Darauf abgebildet sind Portraitfotos von Menschen. Sie scheinen aus ganz verschiedenen Ländern und ganz verschiedenen sozialen Bezügen zu kommen. Ein bunter Querschnitt der Gesellschaft.

Справедлива интеграция

Как функционира пазарът на труда в Германия? Какви са моите права като работещ?

Интеграцията на имигрантите на пазара на труда е от голямо значение. Въпросът не се състой само в това, как най-лесно да се намери работа, а също и при какви условия се работи?

Често бежанците и гражданите на трети страни се назначават на заплати, по-ниски от стандартните, работят в противоречие със законовите разпоредби за работно време или са засегнати от други форми на трудова експлоатация. Не на последно място, това се дължи на недостатъчната информация относно права им на германския пазар на труда.

За бежанците и гражданите на трети страни все още не съществува единна национална информационна структура относно минималните стандарти на пазара на труда в Германия и трудовото законодателство. Федералното министерство на труда и социалните въпроси реагира на това като стартира предложението “Faire Integration” (справедлива интеграция), което се осъществява чрез програмата за подпомагане IQ.

Целта на предложението "Faire Integration" е да създаде широка структура за консултации относно стандартите на германския пазар на труда.

Консултацията е безплатна и поверителна.

Лице за контакт за консултация